Vua bia cuối tuần vui vẻ


  🍺 Cuối tuần vui vẻ 🍺


🔺 Budweiser Can 330 - Case 24 
- Ưu đãi: Tặng 6 lon Beck's Ice/ thùng 
- Giá Khuyến Mãi: 420.000VNĐ (Giá gốc 510.000VNĐ)

🔺 Budweiser Can 500 - Case 12 
- Ưu đãi Giảm 70.000VNĐ/ thùng 
- Giá Khuyến Mãi: 250.000VNĐ (Giá gốc: 320.000VNĐ)

🔺 Hoegaarden White - Case 24 
- Ưu đãi: Giảm 150.000VNĐ/ thùng (giới hạn: 100 thùng)
- Giá Khuyến Mãi: 640.000VNĐ (Giá gốc: 790.000VNĐ)

🔺 Hoegaarden Rosee - Case 24 
- Ưu đãi Giảm 150.000VNĐ/ thùng (giới hạn: 100 thùng)
- Giá Khuyến Mãi: 640.000VNĐ (Giá gốc: 790.000VNĐ)

Thời gian: 19/04/2019 - 21/04/2019