Tin Tức

Phong trào Cựu chiến binh chung tay xây dựng Nông thôn mới ở Thuận Thành


Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thuận Thành hiện có 7.111 hội viên, sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở hội với tổng số 114 chi hội và 205 phân hội. Những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội là củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện để mỗi hội viên CCB luôn kiên định, vững vàng, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nêu cao gương sáng, hiến kế, hiến công, luôn đi đầu, tạo ra sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn giàu đẹp.

Nhằm phát huy sức mạnh của các cấp hội và hội viên trong phong trào xây dựng NTM, Hội CCB huyện chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi hội tổ chức lồng ghép nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã vận động được nhiều hội viên, nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng các công trình công cộng như đường giao thông thôn, xóm, kênh mương nội đồng phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. Theo đó, từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội CCB huyện đã vận động được 68 cán bộ, hội viên tự nguyện hiến 1.350 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; đóng góp gần 8.000 ngày công và hơn 980 triệu đồng vào chương trình nông thôn mới ở cơ sở. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông thôn, xóm, kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa, tạo động lực cho việc thực hiện các tiêu chí tiếp theo trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương. Điển hình tiêu biểu trong phong trào này là Hội CCB các xã: Ninh Xá, Gia Đông, Nghĩa Đạo, An Bình,…

Các hội viên Hội CCB huyện cũng luôn quán triệt sâu sắc và nhận thức đầy đủ Nghị quyết chuyên đề 3 của Trung ương Hội CCB Việt Nam, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, khai thác mọi khả năng, nguồn lực sẵn có để vượt lên khó khăn, cải thiện đời sống cho chính mình và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Trong hơn 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều điển hình CCB phát triển sản xuất, làm ăn giỏi, tạo việc làm cho lao động địa phương, là tấm gương, động lực cho nhiều gia đình ở nông thôn học hỏi. Nhiều cán bộ, hội viên là chủ các cơ sở sản xuất, chủ trang trại nông nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động nông thôn như: Mô hình trồng gấc cao sản xuất khẩu của CCB Nguyễn Như Thuận, xã An Bình với thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm; mô hình nuôi gà đẻ trứng của CCB Nguyễn Văn Vọng, xã Ninh Xá mang lại thu nhập gần 300 triệu đồng/năm; xưởng mộc của CCB Nguyễn Đình Thể, xã Hoài Thượng mang lại thu nhập gần 400 triệu đồng/năm,... Đặc biệt, các cấp Hội CCB huyện Thuận Thành đã thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, qua đó giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM ở các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Chủ tịch Hội CCB huyện Thuận Thành cho biết: “Các cấp Hội CCB trong huyện luôn làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Đặc biệt, các cấp Hội CCB đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để hội viên và người dân áp dụng trong sản xuất nông nghiệp gắn với khôi phục và phát triển các nghề thủ công truyền thống tại địa phương”.

Với ý chí của “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian tới Hội CCB huyện sẽ tiếp tục gương mẫu trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia các cuộc vận động, các chương trình phát triển văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Nguồn: báo Bắc Ninh

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng

+ Thiết kế website
+ Seo website lên top google.
+ Quảng cáo trên internet.
+ Bán hàng online.
Được tạo bởi Blogger.